Κυριακή 20 Μαΐου 2018

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου 2019-2019

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου για το ΣΕ 2018-2019:

Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017