Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

Οι θέσεις των κομμάτων για την Παιδεία

Στην ιστοσελίδα http://www.news247.gr/a/4!102354 υπάρχουν οι θέσεις των επικρατέστερων να μπουν στη Βουλή κομμάτων για την Παιδεία. Πιο συγκεκριμένα:


Οι θέσεις την Νέας Δημοκρατίας
Η ΝΔ έχει ως βασικούς άξονες στην εκπαιδευτική της πολιτικής, την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 12 έτη, το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στα 11 χρόνια φοίτησης των μαθητών (μέχρι την Γ' Λυκείου), την αντικατάσταση των ΤΕΕ από τα Επαγγελματικά Λύκεια, την επέκταση και την ποιοτική ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου.

Παράλληλα, κάνει λόγο για αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του θεσμού των πρότυπων-πειραματικών σχολείων, στήριξη των σχολείων ειδικής εκπαιδευτικής αγωγής και αναμόρφωση του συστήματος Eνισχυτικής διδασκαλίας.
Θεωρεί αναγκαία την πλήρη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που παρέχει η εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (ψηφιακό υλικό κ.ά.), με σύνδεση όλων των σχολείων με το διαδίκτυο, με τη σταδιακή λειτουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια. Παράλληλα, θα καθιερωθεί υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα υπάρξει σύστημα αξιολόγησης για όλο το εκπαιδευτικό σύστημα (εκπαιδευτικούς-σχολικές μονάδες).
H N.Δ., με προϋπόθεση τις σαφείς ποιοτικές προδιαγραφές, τις συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις και με ουσιαστικό κρατικό έλεγχο, υποστηρίζει την ίδρυση στη χώρα μας μη-κρατικών πανεπιστημίων μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον αρθεί το συνταγματικό κώλυμα. H θέση αυτή συνδυάζεται με ισχυρή χρηματοδότηση των δημοσίων A.E.I., ώστε η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύψει τις σοβαρές ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής που παρατηρούνται.
Αναφορικά με τα ΤΕΙ, θεωρείται ότι θα πρέπει να στηριχθούν οικονομικά και να αξιολογηθούν αμέσως μετά.
Για το ζήτημα του ασύλου τονίζει ότι δεν καλύπτει αξιόποινες πράξεις, περιλαμβανομένης της καταστροφής της περιουσίας και την παρεμπόδιση της λειτουργίας των νόμιμα εκλεγμένων οργάνων διοίκησης ή των Yπηρεσιών διοίκησης των A.E.I. H απόφαση για επέμβαση της Πολιτείας σε περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων λαμβάνεται όχι από την (ουδέποτε λειτουργήσασα) “Eπιτροπή Aσύλου”, αλλά κατά πλειοψηφία από το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται και αποφασίζει υποχρεωτικά.
H Nέα Δημοκρατία, τέλος, δεσμεύεται οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία, από 3,5%, σταδιακά να φθάσουν το 5% του A.E.Π.

Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με το πρόγραμμά του για την Εκπαίδευση, έχει δεσμευθεί ότι θα αφιερώσει στον τομέα της Παιδείας το 5% του ΑΕΠ στο τέλος της τετραετίας, με αύξηση 1 δις ευρώ από τον πρώτο χρόνο.
Κύριοι άξονές του στην εκπαιδευτική πολιτική θα είναι το Ολοήμερο σχολείο, το Εθνικό απολυτήριο, το αυτόνομο Πανεπιστήμιο, τα Δημόσια σχολεία με υπολογιστές, γρήγορο internet, ανοιχτές ψηφιακές βιβλιοθήκες.
"Εκπαιδευτικό σύστημα στηριγμένο στην ποιότητα και στην αξιολόγηση, όπου οι σύγχρονες υποδομές, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες θα είναι αυτονόητη καθημερινότητα στο σχολείο και στο Πανεπιστήμιο" προσθέτει.
Κάθε μαθητής που τελειώνει το Γυμνάσιο θα αποκτά πιστοποιητικό επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας για μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
Σύγχρονες υποδομές παντού, φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή. Όλα τα συγγράμματα θα διατίθενται στο διαδίκτυο.
Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής με βάση το Εθνικό Απολυτήριο, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από Ίδρυμα σε Ίδρυμα. Τα Ιδρύματα θα είναι αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου. Ο υποψήφιος θα εισάγεται στη Σχολή ή στο Πανεπιστήμιο, όχι στο Τμήμα, δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερο εύρος επιλογών.
Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ουσιαστική αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την επιμόρφωση και την αξιολόγησή τους, για ένα σύγχρονο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία.
Για κάθε νέο που παίρνει Εθνικό Απολυτήριο, εγγυημένο ποσό από το κράτος στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο ίδρυμα που θα τους δέχεται.

Οι θέσεις του ΚΚΕ
Οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η εκπαιδευτική πολιτική του ΚΚΕ είναι:
H καθιέρωση Ενιαίου, 12χρονου Βασικού Υποχρεωτικού Σχολείου, απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο των πανεπιστημιακών σπουδών, αλλά κάθε επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγής μέσα από κρατικό σύστημα παιδικών κέντρων.
Θεωρεί, επίσης, αναγκαία τη ριζική αναμόρφωση της τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα σε Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές.
Παράλληλα, δίνει έμφαση στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και επανεξέταση των αντικειμένων τους.
Αναπροσανατολισμός της Πανεπιστημιακής έρευνας, ώστε να αποσκοπεί στην ανύψωση της κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής στάθμης του συνόλου του λαού. Απαιτείται ακόμη η διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου των κατευθύνσεών της έρευνας, η σύνδεσή της με την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η πλατιά διάδοση των αποτελεσμάτων της.
Κατοχύρωση Δημόσιας και Δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης, ως τη βασική προϋπόθεση του ενιαίου χαρακτήρα της. Κατάργηση των κάθε λογής ιδιωτικών «πανεπιστημίων» και κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση των κρατικών.
Η αποτροπή της σταδιακής εφαρμογής των αποφάσεων της Μπολόνια για συρρίκνωση και υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών
Ζητά την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με κρατική χρηματοδότηση. Την κατάργηση των παραρτημάτων των ξένων Πανεπιστημίων στη χώρα μας, την αποτροπή δημιουργίας ιδιωτικών ΑΕΙ.
Παράλληλα, κάνει λόγο για διασφάλιση της δωρεάν και δημόσιας παροχής της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλους. Την κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων, την εξασφάλιση δωρεάν συγγραμμάτων, της σίτισης και στέγασης όλων των φοιτητών, την παροχή υποτροφιών σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Την αναβάθμιση του κτιριακού και εργαστηριακού εξοπλισμού των ΑΕΙ, την εξασφάλιση σύγχρονων βιβλιοθηκών.
Την πρόσληψη όλου του αναγκαίου επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, την κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού, την επιστημονική και οικονομική στήριξη όλου του προσωπικού των ΑΕΙ, την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου των πανεπιστημιακών και την άρση των ανισοτήτων που δημιουργεί.
Τέλος τονίζει την αναγκαιότητα αποτροπής της επιβολής του συστήματος αξιολόγησης των ιδρυμάτων και του διδακτικού προσωπικού, με κριτήρια εξωπανεπιστημιακά - επιχειρηματικά, της σύνδεσης της χρηματοδότησης με το βαθμό ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις της «αγοράς».

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Συριζα για την αναβάθμιση του τομέα της παιδείαςκάνει μία σειρά από προτάσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται, αρχικά, η άμεση αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο 5%  με προοπτική το 8% του ΑΕΠ, καθώς και η οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική στήριξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.
Η εξασφάλιση της μορφωτικής αυτονομίας του λυκείου και πλήρη αποσύνδεσή του από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος η ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητα τα άμεσα μέτρα για την αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τη διάρκειας 2 ετών προσχολική και 12 ετών σχολική υποχρεωτική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, την ανασύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων, τη αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και εξέτασης των μαθητών.
Δίνεται έμφαση στη στήριξη της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και των μειονοτικών σχολείων καθώς και της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα κατάργησης της διάκρισης σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στη σφαιρική επιστημονική γνώση.
Ζητά, τέλος, στροφή της χρηματοδότησης στη βασική έρευνα και γενναία αύξηση των κονδυλίων.

Οι θέσεις του ΛΑΟΣ
Ο ΛΑΟΣ θεωρεί ότι η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει διάρκεια 12 ετών, να είναι υποχρεωτική και δωρεάν και τα σχολεία να είναι ολοήμερα, πρωινά, με 25 μαθητές ανά τμήμα.
Το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων πρέπει να αλλάξει, να εφαρμόζονται στις τάξεις του Λυκείου και με πανελλήνια συγκριτική βαθμολογία να οδηγούνται οι μαθητές στο Εθνικό απολυτήριο, με το οποίο θα μπαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Παράλληλα, θεωρούν ότι η φροντιστηριακή εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται από την Πολιτεία.
Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΛΑΟΣ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της χρηματοδότησης και σταθερό πλάνο, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών που έχει το κάθε τμήμα. Παράλληλα, κρίνεται επιβεβλημένη η επιλογή πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων.
Για το Πανεπιστημιακό Άσυλο, ο ΛΑΟΣ, θεωρεί ότι ως χώρος διακίνησησς ιδεών θα πρέπει να προστατεύεται από ειδικό Σώμα Φύλαξης Πανεπιστημιακών Χώρων, το οποίο θα υπάγεται στις πρυτανικές αρχές. Παράλληλα, θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο δυνατότητες επέμβασης της Αστυνομίάς, για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα από άτομα που δε ν σχετίζονται με το φοιτητικό κίνημα, οποότε δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα πανεπιστημιακά όργανα.
Αναφορικά με τα μη-κρατικά Πανεπιστήμια, ο ΛΑΟΣ θεωρεί ότι η απαγόρευση ίδρυσής τους είναι ξεπερασμένη και ανεδαφική, αλλά χρειάζονται μια σειρά από κριτήρια για την ίδρυση και λειτουργία τους.
Υποστηρίζει τη δημιουργία Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος σε κάθε πρωτεύουσα νομού.

Θέσεις των Οικολόγων-Πρασίνων
Οι Οικολόγοι-Πράσινοι θέτουν μια σειρά από προτάσεις για τον τομέα της εκπαίδευσης:
Tην άμεση αύξηση δαπανών για την Παιδεία και τον αυστηρό έλεγχο για την ορθολογική διάθεσή τους, με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με τους πόρους που διατίθενται. Επίλυση του κτιριακού και μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.
Την επανεξέταση του όγκου της διδακτέας ύλης, αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων κι ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης του σχολείου με την τοπική κοινότητα.
Το δικαίωμα στην επιλογή και στον ελεύθερο χρόνο. Κατάργηση του μοναδικού σχολικού βιβλίου και μείωση του αριθμού των μαθημάτων ανά τάξη.
Παράλληλα προτείνει τη δημιουργία Πράσινων σχολείων, για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σχολείων με ήπιες μορφές ενέργειας και βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Οι νέες τεχνολογίες να μπουν σε κάθε αίθουσα, βιολογικά προϊόντα σε όλα τα σχολικά κυλικεία.
Νέες δομές, δημοκρατικότερη οργάνωση του σχολείου, άνοιγμά του στην κοινωνία και τις εξελίξεις. Οι δημιουργικές δραστηριότητες να επεκταθούν με ταυτόχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Τα στελέχη της εκπαίδευσης οφείλουν να εκλέγονται και όχι να διορίζονται. Ζητούν παράλληλα, την ίδρυση Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα μεγάλα -τουλάχιστον- αστικά κέντρα και να εκπαιδευτεί το προσωπικό τους κατάλληλα.
Την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων και ταυτόχρονη θέσπιση αξιόπιστης ανώτερης εκπαίδευσης, με αποσυμφόρηση του δρόμου προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Τέλος, προτείνει σχολείο που να καλύπτει τις επιπλέον ανάγκες των μαθητών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικών οργάνων κ.α., στην άθληση, στη στήριξη αδύνατων μαθητών με ενισχυτική διδασκαλία.

Πηγή:  http://www.news247.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: