Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Ωράριος εκπαιδευτικών Κύπρου

Επειδή είναι καλό να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται στη γειτονιά μας, παραθέτω την εβδομαδιαία απασχόληση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου. Τα σχόλια δικά σας..

Εβδομαδιαία απασχόληση εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε περιόδους των
40 λεπτών στα Δημόσια Σχολεία


Θέση Διδακτικός Χρόνος Ενδοσχολικές δραστηριότητες Συνέδρια Προσωπικού Εκπαιδευτικά Συνέδρια Ολικό

Διευθυντές σε σχολεία με 10+ δασκάλους

11 24 1 2 38

Διευθυντές σε σχολεία με 7-9 δασκάλους

13 22 1 2 38
Διευθυντές σε σχολεία με 6 δασκάλους 15 20 1 2 38
Διευθυντές σε σχολεία με 5 δασκάλους 17 18 1 2 38

Διευθυντές σε σχολεία με 4 δασκάλους

19 16 1 2 38

Διευθυντές σε σχολεία με 3 δασκάλους

21 14 1 2 38

Βοηθοί Διευθυντές

23 12 1 2 38

Εκπαιδευτικοί με 21 χρόνια υπηρεσίας

25 10 1 2 38

Εκπαιδευτικοί με 15-20 χρόνια υπηρεσίας

27 8 1 2 38

Εκπαιδευτικοί με 1-14 χρόνια υπηρεσίας

29 6 1 2 38

Σημειώνεται ότι :

  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
  • Μία από τις περιόδους των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων καθορίζεται ως χρόνος συνεργασίας με τους γονείς.
  • Η συνεδρία προσωπικού αρχίζει στη 1:15 μ.μ.
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν 2 περιόδους την εβδομάδα για εκπαιδευτικά συνέδρια/σεμινάρια που οργανώνονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
  • Όσοι εκπαιδευτικοί διορίζονται κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη, θεωρείται ότι συμπληρώνουν ένα έτος υπηρεσίας την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: