Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Όταν οι μισθοί αυξάνονται εικονικά


Κάθε χρόνο οι μισθοί αυξάνονται, αλλά η αγοραστική τους δύναμη μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Τώρα, το πώς γίνεται αυτό, θα πρέπει να μας το πουν αυτοί που φωνάζουν ότι δεν υπάρχει ακρίβεια... Ο πίνακας που ακολουθεί (από την RealNews της Κυριακής 22/3/2009) δίνει μια γεύση των μισθολογικών απωλειών!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: